PARA TI II

Dixemos que pronto teriades novas nosas, así que aquí estamos. 
Agardamos que lerades a nosa última creación, Para ti. Levounos moito tempo recompilar todas as dedicatorias para logo ordenalas e achegárvolas en forma de libro, pero, cremos,  pagou a pena. Agora estamos no momento máis importante e emocionante para nós. Queremos poñernos en contacto cos e coas autores e autoras das dedicatorias que máis nos gustaron, pero xurdiu un pequeno problema. Como o faremos? Lembramos a última experiencia e sabemos que foi moi  custosa para todos e todas... Logo de consensuar o xeito de contactar, decidimos darnos a coñecer e saber se, dende o "anonimato", @s autor@s nos responderán. 
Tivemos que investigar o contacto d@s escritor@s e démonos conta de que moitos empregan redes sociais, pois alá imos @s argalleir@s das letras. 
Non nos quedou máis remedio que crear unha conta de correo  e darnos de alta nas redes sociais twitter e facebook para contactar con eles e elas.
Será certo que cando vexan o enderezo argalleirxsdasletras@gmail.com responderán a esta mensaxe?
( Como eliximos autor@s que escribían en diferentes linguas, traducimos o texto que lle faremos chegar).


Estimado/ -a ....
Diríxome a vostede como integrante do club de lectura, “ Argalleiros e argalleiras das letras”, do IES Plurilingüe Castro da Uz.
Este ano comezamos un novo proxecto que consistiu na recompilación das dedicatorias dos libros da nosa biblioteca. Cremos que, ás veces, o lector ou lectora pasa por alto unha das partes máis significativas –para nós-  dos libros, as dedicatorias. Neste traballo descubrimos auténticos tesouros e entre eles está o seu.
Gustaríanos  saber o motivo  que o/ a levou a escribir estas palabras que inician a súa obra (ou as súas obras)

Atentamente
.....
Argalleiro ou argalleira das letras
IES PLURILINGÜE CASTRO DA UZ
AS PONTES
A CORUÑA

Agora en castelán
Estimado/ -a...
Me dirijo a usted como integrante del club de lectura, “ Argalleiros e argalleiras das letras”, del IES Plurilingüe Castro da Uz.
Este año comenzamos un nuevo proyecto que consistió en la recopilación de las dedicatorias de los libros de nuestra biblioteca. Creemos que, a veces, el lector o lectora pasa por alto una de las partes más significativas –para nosotros-  de los libros, las dedicatorias. En este trabajo descubrimos auténticos tesoros y entre ellos está el suyo.
Nos gustaría  saber el motivo  que le /  la  llevó a escribir estas palabras que inician su obra ( o sus obras)

Atentamente
....
Argalleiro ou argalleira das letras
IES PLURILINGÜE CASTRO DA UZ
AS PONTES
A CORUÑA

E agora en inglés
Dear Mr.  Patrick Rothfuss
I am writting to you as a member of the literature club “Argalleiros e argalleiras das letras”, from Castro da Uz Mutlilingual Secondary School.      
This year we have started a new project that consists of compiling the dedications of the books of our library. We think the reader sometimes overlooks one of the most significant parts –to us- of the books, the dedications. By doing this project we have discovered authentic treasures and yours is among them.
We would like to know the reason that led you to write those words at the beginning of your work (or your works).

Yours sincerely,

Argalleiro ou argalleira das letras
Castro da Uz Mutlilingual Secondary School.  
As Pontes
A CORUÑA

SEGUIREMOS INFORMANDO. 

No hay comentarios: